W Ustce powstają nowe, leśne ścieżki edukacyjne – FOTO

0
123

W Ustce powstają nowe, leśne ścieżki edukacyjne - ustka24.info

W Ustce powstaną nowe, leśne ścieżki edukacyjne. Ścieżki połączą ulicę Wczasową i Trakt Solidarności. Inwestycji będzie w całym mieście o wiele więcej.

[ads1]

Dotacja pochodzi projektu pod nazwą „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”

Poniżej pełne dane o projekcie oraz zakres prac inwestycyjnych jaki planowany jest w ramach tej inwestycji.

Beneficjent: Gmina Miasto Ustka
Działanie 11.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Ochrona różnorodności biologicznej
Planowany okres realizacji: marzec 2016 – listopad 2018
Całkowita wartość projektu: 11 204 146,50 zł
Poziom współfinansowania: 85% (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kwota dofinansowania projektu: 9 353 524,52 zł; w tym dla:
– Gmina Miasto Ustka (Partner Wiodący)- 3 708 480,72 zł;
– Gmina Miasta Sopot – 5 645 043,80 zł.

Efektem realizacji projektu będzie objęcie wsparciem i działaniami z zakresu ochrony, restytucji obszarów cennych przyrodniczo w Sopocie (10,35ha) i Ustce (56,16ha):
– w wyniku przywrócenia ich cennych walorów przyrodniczych(10,35ha) i (56,16ha)
– poprzez utworzenie nowych parków publicznych na terenach uzdrowiskowych (7,50ha i 33,60ha)
– utworzenia (7,26km) i zmodernizowania (0,52km) szlaków prowadzących przez tereny cenne przyrodniczo
– ustanowienie form ochrony prawnej dla 8 obszarów (1,46ha i 0,10ha)
– zabezpieczenie przed antropopresją i udostępnienie cennych obszarów przyrodniczych.(10,35ha i 56,16ha)
– zwiększenie aktywności społecznej w procesie ustanawiania chronionych obszarów i obiektów przyrody oraz podnoszenie aktywności ogólnych zachowań pro ekolog. poprzez udział w akcjach ekologicznych (2szt) i korzystania z innowacyjnych form przekazu informacji(aplikacji mobilnej-1szt).