Anna Łukaszewicz nowym skarbnikiem miasta Ustka

0
107

Anna Łukaszewicz ze Słupska zostanie nową skarbniczką w usteckim magistracie. Na stronie internetowej www.ustka.pl pojawiło się własnie ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko skarbnika miasta Ustka.

Anna Łukaszewicz ma być przedstawiona radnym już na kwietniowej sesji rady miasta Ustka. Obecna skarbniczka Urszula Pietrasiewicz odchodzi w tym roku na emeryturę.

Łukaszewicz przez wiele lat pracowała jako skarbniczka w słupskim magistracie. Później pracowała w prywatnej firmie.

Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu miasta i Naczelnikiem Wydziału Finansowego. Zadania do wykonywania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, do najważniejszych należy:
– inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych,
– zapewnienie kontroli finansowej działalności podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
– współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
– inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem,
– planowanie potrzeb finansowych miasta,
– opracowanie projektu budżetu,
– nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
– sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.

Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli Burmistrza w zakresie zarządu mieniem miasta, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych. Jako Naczelnik Wydziału kieruje jego pracą, sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o