Burmistrz Graczyk zwolnił z pracy Marka Kurowskiego

0
159
Burmistrz Graczyk zwolnił z pracy Marka Kurowskiego - ustka24.info
Burmistrz Graczyk zwolnił z pracy Marka Kurowskiego – ustka24.info

31 marca burmistrz Ustki Jacek Graczyk zwolnił ze stanowiska Marka Kurowskiego, naczelnika wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ustce.

[ads1]

Powodem zwolnienia, jak napisał burmistrz Graczyk, jest utrata zaufania do Pana Kurowskiego jako pracownika, wynikająca z braku należytej staranności w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru w stosunku do podległych pracowników wydziału.

Poniżej informacja zamieszczona przez burmistrza Graczka na Facebooku.

„W dniu 9 grudnia 2014 roku zostałem oficjalnie zaprzysiężony na stanowisko Burmistrza Miasta Ustka. Krótko po tym, z mojej inicjatywy, odbył się cykl spotkań z Naczelnikami wszystkich Wydziałów, na których rozmawialiśmy m.in. o problemach, z którymi borykają się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta. Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne, od Pana Kurowskiego otrzymałem informacje o kilkumiesięcznych opóźnieniach w przekazaniu placów budowy na budowę basenu rybackiego oraz remontu ulicy Westerplatte. Opóźnienia te miały miejsce za kadencji poprzedniego Burmistrza Miasta Ustka, dlatego też przekazałem Panu Kurowskiemu, że przyjmuję jego wyjaśnienia i nie będę wyciągał konsekwencji za błędy, do których doszło za czasu rządów moich poprzedników. Jednocześnie wydałem polecenie służbowe, by na bieżąco informować mnie o wszelkich opóźnieniach i problemach związanych z realizacją miejskich inwestycji. W ślad za tym, od Pana Kurowskiego dowiedziałem się, że plac budowy pod inwestycję pn. „Remont i rozbudowa zabytkowego żurawia portowego w Ustce i jego adaptacja na Centrum Żeglarstwa” został przekazany wykonawcy w dniu 27 stycznia 2015 roku. Mimo że termin jest późny, przyjąłem te wyjaśnienia do wiadomości, mając zapewnienie, że nie ma zagrożenia związanego z rozliczeniem tej inwestycji, współfinansowanej ze środków unijnych. Niestety, w dniu 23 marca 2015 roku dowiedziałem się, że mimo podpisanej umowy z wykonawcą inwestycji i wprowadzeniem tego wykonawcy na teren budowy, Urząd Miasta nie posiada pozwolenia na budowę „Centrum Żeglarstwa”. To spowodowało, że straciłem zaufanie do Pana Kurowskiego i nie wyobrażam sobie z nim dalszej współpracy.

Trzeba nadmienić, że do zakresu i obowiązków każdego Naczelnika należy sprawowanie właściwej kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników, w szczególności w zakresie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw. Pan Marek Kurowski powinien sprawować faktyczną i rzeczywistą kontrolę nad realizacją powyższego zadania, bardzo ważnego dla interesu naszej wspólnoty.
Z pełną stanowczością pragnę podkreślić, że na moją decyzję miały wpływ tylko i wyłącznie przesłanki merytoryczne, związane z naruszeniem obowiązków pracowniczych przez Pana Kurowskiego.
Jednocześnie informuję, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku pracownik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, której Pan Kurowski powierzył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę „Centrum Żeglarstwa”, została ukarana karą nagany z wpisem do akt.

Do czasu wyboru nowego Naczelnika (który zostanie wyłoniony w drodze konkursu), Wydziałem kierować będzie mój zastępca Pan Grzegorz Mickiewicz”

Marek Kurowski nie przyjął wypowiedzenia. Jest obecnie na zwolnieniu lekarskim. W wypowiedzi dla Głosu Pomorza przyznał, że spodziewał się takiej decyzji, bo jego wizja miasta różni się od wizji burmistrza.
Warto dodać, że Marek Kurowski w ostatnich wyborach samorządowych również ubiegał się o fotel burmistrza Ustki. Przegrał z Graczykiem w II turze liczbą około sześciuset głosów.

Subscribe
Powiadom o

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments