Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Ustce

0
87

26 kwietnia w Urzędzie Miasta Ustka odbędą się konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do 2030 roku. Początek o godzinie 17:00.

Urząd Miasta przygotował ankiety elektroniczne dla różnych grup odbiorców/użytkowników (linki poniżej).
Zebrane uwagi i proponowane cele strategiczne i operacyjne omówione zostaną na spotkaniu informacyjnym – 26 kwietnia br., o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (s. 101).
Po konsultacjach opracowany zostanie projekt Strategii Rozwoju Portu do roku 2030. Dokument ten zostanie poddany konsultacjom społecznym we wrześniu br. Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.
Osoba do kontaktu: Hanna Pela, zastępca naczelnika , e-mail: hpela@um.ustka.pl, tel. 59 8154 340.

Przedsiębiorstwa – https://forms.gle/dyVoxhAG8zCSp3M1A

Organizacje społeczne – https://forms.gle/Qe4oqB11u6ih7YwJ9

Samorządy – https://forms.gle/nuB9vCB5ybqMqrRY9

Społeczność lokalna – https://forms.gle/D68TJiubxogR9eTd8

„Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do 2030 roku”

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

 1. Rozbudowa infrastruktury portowej oraz poprawa dostępności transportowej portu w Ustce
  1.1. Poprawa dostępu do portu od strony morza
  1.2. Rozwój układu komunikacyjnego zwiększającego dostępność drogową do portu w Ustce
  1.3. Utrzymanie oraz modernizacja dostępu kolejowego do terenów portowych dla obsługi ładunków oraz pasażerów
  1.4. Zapewnienie parametrów nawigacyjnych na kanale portowym i w wewnętrznych basenach portowych
  1.5. Zwiększenie liczby miejsc cumowniczych dla jednostek turystycznych wraz z zapleczem
  1.6. Dostosowanie infrastruktury i zaplecza portu Ustka do standardów portu serwisowego dla morskiej energetyki wiatrowej
  1.7. Zwiększenie długości nowych i remont istniejących nabrzeży
  1.8. Rozbudowa infrastruktury żeglugi pasażerskiej
 2. Zrównoważony funkcjonalnie i przestrzennie rozwój portu w Ustce optymalnie wykorzystujący potencjał otoczenia gospodarczego
  2.1. Wprowadzenie ładu przestrzennego polegającego na grupowaniu aktywności portowych
  2.2. Pozyskanie nowych terenów rozwojowych dla portu (kierunek zachodni) oraz dostosowanie ich do realizacji określonych funkcji portowych
  2.3. Rozwój oferty usługowej ukierunkowanej na obsługę złożonych potrzeb rynku lokalnego i regionalnego
  2.4. Utrzymanie i rozwój funkcji rybackiej zgodny z potrzebami rynku obejmującymi zarówno połowy jak i zaplecze magazynowo – logistyczne
  2.5. Poprawa efektywności zarządzania portem
  2.6. Poszerzenie oferty turystycznych rejsów jednodniowych oraz aktywne poszukiwanie możliwości uruchomienia pasażerskich połączeń promowych
  2.7. Tworzenie warunków dla rozwoju jachtingu, sportów wodnych i edukacji morskiej
  2.8. Stymulowanie rozwoju innowacyjnych branż, w tym projektów badawczo-rozwojowych w obszarze zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich, tzw. „Błękitny Wzrost” (Blue Growth)
  2.9. Rozwój funkcji portu w kierunku działań obejmujących serwis oraz utrzymanie ruchu morskich farm wiatrowych wraz z dostosowaniem zaplecza portowego
  2.10. Utrzymanie gotowości portu do realizacji funkcji wojskowych przy pełnym wykorzystaniu dostępnej infrastruktury
  2.11. Maksymalne wykorzystanie potencjału zmodernizowanego portu poprzez współpracę zarządu portu z samorządami i instytucjami otoczenia biznesu oraz kluczowymi ośrodkami gospodarczymi subregionu w zakresie osiągnięcia efektu synergii w działaniach gospodarczych i turystycznych.
  2.12. Animacja współpracy przedsiębiorstw i samorządów subregionu słupskiego, ukierunkowanej na wykorzystanie transportu morskiego do rozwoju turystyki oraz transportu produktów
  2.13. Stworzenie warunków dla powstania innych form turystyki morskiej
  2.14. Promocja kultury spożycia ryb i produktów rybnych na bazie istniejącej infrastruktury (Targu Rybnego w Ustce)
  2.15. Promocja i rozwój funkcji turystycznej portu
 3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz standardu obsługi użytkowników oraz klientów portu
  3.1. Zmniejszenie falowania w akwenach portowych
  3.2. Utrzymanie funkcji ratowniczej
  3.3. Ustanowienie portu morskiego w Ustce jako portu schronienia po dokonaniu przebudowy jego wejścia
  3.4. Rozbudowa systemu monitoringu w porcie
  3.5. Poprawa warunków dla postoju i obsługi jednostek turystycznych.
  3.6. Poprawa bezpieczeństwa w porcie pod kątem obsługi ruchu turystycznego
  3.7. Rozbudowa i rozwój infrastruktury zapewniającej ochronę środowiska.
  3.8. Realizacja działań wraz użytkownikami portu, ukierunkowanej na redukcję emisji zanieczyszczeń
  3.9. Realizacja działań intensyfikujących pełne, całoroczne wykorzystanie potencjału usługowego portu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji transportowej.
  3.10. Rozwój zaplecza biurowego, szkoleniowego i konferencyjnego w skali optymalnej dla potrzeb lokalnych środowisk biznesowych związanych z gospodarką morską

Zostaw swój komentarz na Facebooku