Miasto Ustka dofinansowało zakup aparatu USG dla słupskiego szpitala

0
82
Miasto Ustka dofinansowało zakup aparatu USG dla słupskiego szpitala - ustka24.info

Ustecki samorząd przekazał 163 tysiące złotych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Decyzja zapadła na ostatniej sesji Rady Miasta Ustka.

W trakcie posiedzenia radni zajmowali się również innymi sprawami. Podjęli pięć uchwał i przyjęli sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w 2017 roku oraz informację o realizacji uchwał za drugie półrocze minionego roku.

W punkcie “Zapytania i interpelacje” Radni poruszali między innymi sprawę docelowego przejęcia przez Miasto ulicy Kopernika oraz kwestię zmiany przepisów dotyczących gospodarki odpadami w Ustce. Zwracano też uwagę na tzw. “niską emisję”, która jest szczególnie dotkliwa w okresie zimowym. Burmistrz poinformował, że przygotowywana jest uchwała “antysmogowa”, która zostanie wkrótce przedstawiona Radnym.

Rozmawiano o ścieżkach rowerowych w naszym mieście i zgłaszanych w tym temacie uwagach mieszkańców. Poruszano sprawę realizowanego w naszych szkołach i przedszkolach Programu Edukacji Morskiej oraz rozpoczynającego się wkrótce remontu ulicy Darłowskiej.

Podczas obrad przewodnicząca usteckiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pani Anna Żelska-Stasik odczytała podziękowanie dla Rady Miasta i Burmistrza za przywrócenie nocnej i świątecznej opieki medycznej w mieście.

Radni przyjęli uchwały w sprawie:
– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka,
– zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
– wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia kadłuba okrętu podwodnego wycofanego ze służby wojskowej,
– przekazania z budżetu Miasta Ustka na 2018 rok dotacji celowej [w wysokości 163 000 zł] Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp.o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
– zmiany uchwały Nr XLIV/393/2018 z 31.01.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji.

Kolejna sesja Rady odbędzie się 29 marca 2018 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o