Nadpłata kredytu – jakie niesie korzyści?

0
572

Nadpłata kredytu to zapłata większej raty, niż przewiduje nasza umowa. Nie warto mylić jej z całkowitą spłatą kredytu, która polega na zupełnym uregulowaniu zadłużenia przed czasem wynikającym z zawartej umowy. Pamiętajmy, że prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu nie zostanie nam zwrócona, a koszt tego działania zawarty jest w umowie.

Czym jest nadpłata kredytu i pożyczki?

Konsumentów na rynku finansowym przybywa. Świadczą o tym dane pochodzące z rejestrów dłużników. Niestety spora część klientów banków czy firm pożyczkowych nie radzi sobie ze spłatą zadłużenia. Są jednak tacy, którzy decydują się uregulować zadłużenie przed czasem. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że istnieje możliwość nadpłaty kredytu. Co to dokładnie oznacza?

Nadpłata kredytu to możliwość płacenia przy każdej racie kredytu więcej niż wskazuje podpisana przez nas umowa. Nadpłacić kredyt możemy na dwa sposoby:

  • dokładając każdego miesiąca do raty określoną sumę;
  • płacąc jedną większą ratę.

Czy możliwa jest nadpłata pożyczki?

Nie tylko posiadacze kredytu gotówkowego mogą go nadpłacić. Możliwa jest również nadpłata kredytu hipotecznego czy pożyczki online na raty.

Nadpłata pożyczki polega również na spłacie większej części zadłużenia niż kwota przewidziana w umowie. Decyzję o wcześniejszej spłacie pożyczki powinniśmy każdorazowo uzgodnić z naszym wierzycielem. Musimy pamiętać, że w związku z nadpłatą pożyczki (jak również kredytu), mogą zostać na nas nałożone dodatkowe opłaty, szczególnie jeśli pożyczkodawca zastrzeże je w umowie.

Nadpłacanie kredytu – zalety

Nie każdy kredytodawca zgadza się na nadpłatę kredytu. Jeśli jednak mamy taką możliwość, warto wiedzieć, że daje ona kilka korzyści:

  • szybciej pozbywamy się zadłużenia i odciążamy domowy budżet;
  • ulega skróceniu okres kredytowania, za który ponosimy opłaty;
  • dostajemy szansę na zbudowanie poduszki finansowej;
  • spłacając szybciej kredyt, otrzymujemy możliwość wnioskowania o kolejny;
  • korzystnie wpływamy na zdolność kredytową i wiarygodność w oczach kredytodawców;
  • możemy otrzymać lepsze warunki kolejnego kredytu, w związku z czym nie będziemy zmuszeni rozważać odstąpienia od umowy.

Nadpłata a wcześniejsza spłata kredytu – na czym polega różnica?

Korzystając z produktów rynku finansowego dobrze zapoznać się z terminologią, która go dotyczy. Warto wiedzieć, że nadpłata kredytu nie jest tym samym, co wcześniejsza spłata kredytu. Nadpłata kredytu to zapłacenie w danym miesiącu więcej, niż przewiduje umowa. Co kryje się pod tym drugim pojęciem?

Wcześniejszą spłatą kredytu nazywamy całkowitą spłatę zadłużenia przed czasem wynikającym z umowy kredytowej. Zasady wcześniejszej spłaty kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Należy pamiętać, że takie działanie może być kosztowne, a jego cena zależy od warunków zawartej transakcji.

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu – czy zostaje zwrócona?

Jak zostało wspomniane wyżej, kredytodawca może nałożyć na nas opłatę związaną z wcześniejszą spłatą kredytu. A czy prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu zostanie nam zwrócona? Niestety nie. Prowizja to jednorazowa opłata, którą ponosimy wraz z podpisaniem umowy kredytowej. Podobnie zresztą jak opłata przygotowawcza, która jest zapłatą za przygotowanie dla nas dokumentów dotyczących zawarcia transakcji.

Ważne: istnieje szansa, że przy wysokiej nadpłacie kredytu bank zgodzi się na obniżenie jego oprocentowania. Kluczowe jest jednak to, abyśmy zgłosili wcześniej swój zamiar i zapoznali się z opłatami dotyczącymi spłaty kredytu przed terminem.

Jak dopasować wysokość raty kredytu do naszych możliwości?

Jeśli mamy obawy związane z wysokością kredytu, na który chcemy się zdecydować, możemy dokonać samodzielnej analizy naszych możliwości spłaty zadłużenia. Kalkulator kredytów pozwoli nam obliczyć naszą zdolność kredytową. Wskazując interesującą nas wysokość kredytu otrzymamy przybliżoną wysokość raty, która przypadnie na każdy miesiąc okresu kredytowania. Na tej podstawie będziemy mogli ocenić, czy podołamy spłacie zadłużenia.

Jeśli w trakcie okresu kredytowania okaże się, że raty naszego kredytu są zbyt wysokie, możemy wnioskować o ich zmianę. Propozycję zmian możemy przedstawić za pomocą aneksu do umowy kredytu. Dokument ten musi zostać zaakceptowany przez naszego wierzyciela.

Zostaw swój komentarz na Facebooku