W Ustce otwarto punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

0
93

W Ustce otwarto punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - ustka24.info

Urzędnicy z Ustki wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Słupsku uruchomili w naszym mieście punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

[ads1]

Uroczyste otwarcie punku nieodpłatnej pomocy prawnej odbyło się przy udziale burmistrza Ustki Jacka Graczyka, starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego i wicestarosty Rafała Konona.
Darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia i osoby, które ukończyły 65 lat; osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, weterani, kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, a także kobiety w ciąży.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Gorąco zachęcam osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie, który znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 1 (wejście od strony bloku sportowego). – mówi Jacek Graczyk, burmistrz Ustki.

Prawnik będzie dyżurował w następujących godzinach: w poniedziałki i piątki od godz. 8 do godz. 12, zaś we wtorki, środy i czwartki w godz. od 14 do 18.  Więcej informacji udzielamy pod nr tel. 59 815 43 70 lub w pokoju 03 w UM- Wydział SOKS.

Poza Ustką podobne punkty będą funkcjonowały tak jak w 2016 r. w Kępicach i Główczycach, natomiast nowe punkty otwarto w Ustce i Potęgowie.