elewi CSMW

200 ochotników-elewów służby przygotowawczej (w tym 48 kobiet) z różnych regionów kraju rozpoczęło czteromiesięczne szkolenie, przygotowujące do pełnienia służby  w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Komendant CSMW kmdr Robert Kozacki, wręczył uroczyście broń czterem elewom, inaugurując tym samym czteromiesięczne szkolenie. W wystąpieniu inaugurującym kmdr Kozacki powiedział:
– Dzisiejszy dzień jest dla nas ( dla mnie jako komendanta, dla was jako kandydatów do służby) w pewnym sensie bardzo podobny, bo pierwszy. Ja po raz pierwszy uczestniczę w apelu inaugurującym szkolenie służby przygotowawczej, jako komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdyż objąłem obowiązki 2 stycznia . Wy po raz pierwszy stoicie w żołnierskim szyku, by za chwilę otrzymać broń i realizować swój cel życiowy, jakim jest służba wojskowa. Najbliższy okres w Waszym życiu nie będzie łatwy. Będzie obfitował w wiele dynamicznych zdarzeń, będzie też wymagał od Was hartu ducha, siły charakteru, współpracy zarówno w grupie z kolegami i koleżankami, jak i z przełożonymi. Tylko od Was zależy, jak ten czas wykorzystacie, ile wiedzy i umiejętności żołnierskich przyswoicie w tym niedługim okresie szkolenia. To co wyniesiecie stąd, z murów usteckiego ośrodka szkolenia, będzie rzutowało mniej lub bardziej na Wasze dalsze życie zarówno w sensie zawodowym jak i prywatnym- podkreślił komendant.
Centrum Szkolenia MW otrzymało limit 200 miejsc, który w całości został wykorzystany.

Pierwszym etapem pobytu kandydatów do służby w NSR będzie trzymiesięczne szkolenie podstawowe. W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe. Przygotowano dla nich także zajęcia z obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie szkolenia, 31 stycznia, elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową. Po zdaniu egzaminów, przystąpią do szkolenia specjalistycznego w kilkunastu specjalnościach wojskowych m.in. z zakresu obsługi stacji radiolokacyjnych, urządzeń elektrotechnicznych i nawigacyjnych, silników spalinowych, sprzętu łączności, min, trałów i bomb głębinowych, czy systemów wodno-paliwowych i powietrznych okrętu – w sumie w 14 specjalnościach wojskowych.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy zasilą Marynarkę Wojenną.

Służba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla osób, które nigdy nie jej pełniły, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i w przyszłości wstąpić w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych.

Proces kształcenia został podzielony na dwa okresy: szkolenie podstawowe, które trwa trzy miesiące oraz miesięczne szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do objęcia konkretnych stanowisk w Narodowych Siłach Rezerwowych. Z chwilą rozpoczęcia pełnienia służby, żołnierze służby przygotowawczej w korpusie szeregowych otrzymują tytuł elewa. Okres służby przygotowawczej kończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Stanowi również przepustkę do ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o