Od 4 maja wejdziemy na obiekty sportowe OSiR Ustka

0
144

Od 4 maja możliwe jest otwarcie obiektów sportowych z zachowaniem reguł i środków bezpieczeństwa. Dotyczy to również obiektów OSiR Ustka.

Boiska duże, administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, zostają podzielone na dwie części.

Korzystanie z nich możliwe jest zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (do godz. 15 dnia poprzedzającego zamiar wykorzystania boiska). Na jednej części może przebywać maksymalnie 6 osób. Listę osób sporządza klub lub niezrzeszeni rezerwujący. Uczestnicy zajęć przed wejściem na teren obiektu dezynfekują ręce (OSiR zapewnia środki) i zachowują dystans 2 m od siebie. Pracownicy będą regularnie dezynfekować sprzęt.

Od 4 maja możliwe jest otwarcie obiektów sportowych z zachowaniem reguł i środków bezpieczeństwa. Dotyczy to również obiektów OSiR Ustka - ustka24.info
Od 4 maja możliwe jest otwarcie obiektów sportowych z zachowaniem reguł i środków bezpieczeństwa. Dotyczy to również obiektów OSiR Ustka – ustka24.info

Natomiast na całym terenie boiska Orlik przebywać może 6 osób, przy czym Orlik i boisko wielofunkcyjne traktowane są jako jeden obiekt. Na kortach tenisowych mogą przebywać 4 osoby. Wszędzie obowiązują zasady jak wyżej.

Na terenie Youngspot – nieczynna będzie siłownia, na pozostałej części przebywać może maksymalnie 6 osób. Dezynfekcja rąk odbywa się tu we własnym zakresie – za to, oraz korzystanie z obiektu przez osoby nieletnie odpowiadaj rodzice/opiekunowie.

W przypadku niedostosowywania się do zasad Zarządca ma prawo żądać opuszczenia terenu. Na wszystkim obiektach pracownicy umieszczą odpowiednie regulaminy.

Jeśli chodzi o boiska przyszkolne, na czas pandemii opiekę nad nimi przejmują dyrektorzy szkół. Obiekty szkolne będą zabezpieczone i zamknięte. Ich udostępnianie odbywa się na wniosek strony zainteresowanej poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe. Szczegółowe informacje przedstawiciele placówek zamieszczą na stronach szkół oraz ogrodzeniach boisk.