Port morski w Ustce czeka na rozbudowę – FOTO

0
591
Port morski w Ustce - podpisanie umowy - ustka24.info
Port morski w Ustce - podpisanie umowy - ustka24.info

Podpisanie umowy na rozbudowę usteckiego portu - ustka24.info

Port morski w Ustce ma być większy. Samorządy dołożą się w kwocie 120 tysięcy złotych na dokumentację techniczną dotyczącą jego rozbudowy.

[ads1]

List intencyjny w tej sprawie oraz porozumienie dotyczące wspólnego sfinansowania dokumentacji technicznej przebudowy portu podpisali 10 grudnia przedstawiciele samorządów Ustki, Słupska, Morskiego Powiatu Słupskiego, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Uroczystość odbyła się w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce, na terenie nowego portu rybackiego.

Prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce Maciej Karaś prezentował koncepcję rozbudowy portu, która zakłada budowę nowego falochronu zachodniego w odległości około 200-250 metrów od obecnie istniejącego i utworzenie w tym miejscu portu dla jednostek wojskowych, handlowych i pasażerskich. Zgodnie z koncepcją będą mogły tu zawijać statki o długości ponad 100 metrów i zanurzeniu 8 metrów. Planowana jest również marina żeglarska na około 100 jachtów. Łącznie inwestycja ma kosztować około 200 mln zł. 


Samorządowcy w czasie spotkania przekonywali, że rozbudowany port morski wpłynie na rozwój nie tylko Ustki, ale również całego regionu słupskiego.

Powiat Słupski deklaruje współfinansowanie zadania kwotą 20 000 zł, natomiast Miasto Ustka oraz Słupsk w projekcie budżetu na 2016 rok zapewnią na to zadanie kwotę 100 000 zł. Całkowity koszt dokumentacji szacuje się na kwotę 500 000 zł, a brakującą kwotę 380 000 zł zapewni Urząd Morski w Słupsku, który na podstawie porozumienia z Miastem Ustka przeprowadzi także procedurę zamówienia publicznego.

Miasto Ustka otrzyma od Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego kwotę 70 000 zł i łącznie ze swoimi środkami będzie współfinansować zadanie kwotą 120 000 zł.

Dokumentacja projektowa, w zależności od potrzeb według uznania Urzędu Morskiego będzie obejmowała: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, wykonanie mapy ewidencji gruntów, wykonanie mapy sondażowej z dopasowaniem jej powierzchni minimalnej pod zakres rozbudowy awanportu; wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej, wykonanie badania falowania w Porcie Ustka w nowym układzie falochronów, wykonanie koncepcji projektowej oraz wykonanie kompletów projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z ideą podpisania porozumienia mniejsze porty morskie stają się w coraz większym stopniu ważnymi punktami infrastruktury gmin nadmorskich, służącymi generowaniu miejsc pracy, rozbudowy infrastruktury gospodarczej i turystycznej, a tym samym i generowania dochodów.

Port Ustka jest największym portem rybackim w Polsce, na stałe stacjonuje w nim 76 kutrów rybackich. Główną i praktycznie jedyną funkcją przystani jest gospodarcza funkcja rybacka – od kilku lat funkcjonuje tu aukcja rybna. Uwzględniając potencjał portu w Ustce, jego mocną stroną z punktu widzenia funkcji gospodarczych jest rybołówstwo i turystyka morska, natomiast słabą to funkcja transportowa i przemysłowa.

Najważniejsze bariery rozwojowe portu to:

· Zdewastowane falochrony i nabrzeża znajdujące się w stanie awarii budowlanej,

· Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna nabrzeży w stosunku do liczby przyjmowanych jednostek pływających (energia elektryczna, woda, stacja paliw, kanalizacja sanitarna, zaplecze sanitarno-socjalne dla rybaków i innych użytkowników portu),

· Niedostateczna liczba miejsc cumowniczych dla jednostek rybackich zarejestrowanych w porcie z uwagi na zmiany własnościowe nabrzeży, brak obrotnicy o odpowiednich parametrach, umożliwiającej użytkowanie portu przez współczesne małe i średnie statki,

· Brak infrastruktury portowej zapewniającej bezpieczne schronienie dla jednostek pływających oraz będących w stanie awarii.

Z analizy dokumentów woj. pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym wynika, że w planach obszarów morskich w Ustce należy uwzględnić m.in. rozbudowę i przekształcenia funkcjonalne małych portów, zwłaszcza w kierunku ich turystycznego wykorzystania (mariny i obsługa pasażerów), a także zwiększenia znaczenia w zakresie transportu i przeładunku towarów.

Wg „Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi” opracowanym w lutym 2015 r. przez Instytut Morski w Gdańsku ustecki port należy do grupy portów o znacznym potencjale rozwojowym z możliwością oddziaływania ponadlokalnego, a przewidywane kierunki jego aktywizacji to:

· Zaplecze dla energetyki wiatrowej na morzu,

· Zaplecze dla wydobycia kruszyw morskich,

· Aktywizacja funkcji transportowej oraz aktywizacja międzynarodowej żeglugi pasażerskiej.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o