Powiat Słupski członkiem LOT

Na Sesji Rady Powiatu Słupskiego w dniu 27 lutego 2018 roku została przegłosowana uchwała, na mocy której Powiat Słupski jako jednostka samorządu terytorialnego został członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” prężnie działa na rzecz promocji Miasta Ustka oraz Ziemi Słupskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie. W tym roku w opracowywanym przez LOT Informatorze Turystycznym, znajdą się również informacje dotyczące możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w powiecie słupskim.