Powstał zespół na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce

0
78

Burmistrz Ustki Jacek Graczyk powołał w marcu zespół do spraw wdrożenia działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce.

W jego skład wejdą przedstawiciele Urzędu i spółek miejskich. Zadaniem Zespołu będzie całościowe podejście do problemu „niskiej” emisji i zaproponowanie działań skutkujących poprawą jakości powietrza w naszym mieście.

Do obowiązków Zespołu będzie należało między innymi:

  • przygotowanie programu likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach należących do miasta – kwiecień 2019 r.,
  • uruchomienie procedury kontroli dotyczącej palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych w obiektach na terenie Ustki – kwiecień 2019 r.,
  • opracowanie programu „Zielony Budżet Ustki” w celu zwiększenia aktywności mieszkańców w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących, co przełoży się na wzrost jakości życia w Ustce – kwiecień 2019 r.,
  • utworzenie punktu informacyjnego Urzędu Miasta Ustka nt. wymiany pieców, OZE, możliwości podłączenia do sieci CO/gazowniczej oraz programów w zakresie dofinansowania inwestycji ekologicznych – maj 2019 r.,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji prywatnych źródeł ciepła w zabudowie mieszkaniowej wraz z ankietą dotyczącą zainteresowania mieszkańców wymianą na ekologiczne źródło ciepła lub podłączenie do sieci CO/gazowniczej – maj 2019 r.,
  • uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza oraz kanałów informowania mieszkańców o poziomie pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5 i jego przekroczeniach w Ustce – czerwiec 2019 r.
  • opracowanie „mapy drogowej” projektów dotyczących wzrostu jakości powietrza w naszym mieście – do sierpnia 2019 r.

O postępach w pracach Zespołu będziemy informować  na bieżąco.

Harmonogram działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce

L.p.ZadanieOdpowiedzialnyTermin realizacji
1.Opracowanie propozycji systemu monitoringu jakości powietrza oraz uruchomienia kanałów informowania mieszkańców o poziomie pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5 i jego przekroczeniach w UstceIKiOŚ29.03.19
2.Wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku o umieszczenie stacji pomiarowej na terenie UstkiIKiOŚ29.03.19
3.Weryfikacja zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ustaleń dotyczących rodzaju źródeł ciepłaGP29.03.19
4.Opracowanie programu likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w zasobach komunalnych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym [z podziałem na obiekty, które powinny być podłączone do sieci CO lub gazowniczej]UTBS

EMPEC

12.04.19
5.Wdrożenie procedury kontroli Straży Miejskiej dotyczącej palenia śmieci, odpadów i substancji niebezpiecznych w obiektach na terenie UstkiSM30.04.19
6.Opracowanie programu „Zielony Budżet Ustki” w celu zwiększenia aktywności mieszkańców w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejącychZ-ca30.04.19
7.Utworzenie punktu informacyjnego Urzędu Miasta Ustka nt. wymiany pieców, OZE, możliwości podłączenia do sieci CO/gazowniczej oraz programów w zakresie dofinansowania inwestycji ekologicznychIKiOŚ [lider]

RIE

EMPEC

10.05.19
8.Przeprowadzenie inwentaryzacji prywatnych źródeł ciepła w zabudowie mieszkaniowej wraz z ankietą dotyczącą zainteresowania mieszkańców wymianą na ekologiczne źródło ciepła lub podłączenie do sieci CO/gazowniczejIKiOŚ [lider]

EMPEC

31.05.19
9.Uruchomienie  systemu monitoringu jakości powietrza oraz kanałów informowania mieszkańców o poziomie pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5 i jego przekroczeniach w UstceIKiOŚ29.06.19
10.Opracowanie kompleksowego programu działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce [uwzględniającego wnioski z opracowanych w/w raportów/programów oraz sporządzany zgodnie z Prawem energetycznym plan inwestycyjny EMPEC Sp. z o.o.]Zespół30.08.19

 

Zostaw swój komentarz na Facebooku