Prawo do stawek ZUS preferencyjnych a świadczenie usług na rzecz pracodawcy

0
332

Obecnie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ustawodawca przewidział dwie ulgi w zakresie składek płaconych do ZUS z których można skorzystać.

Pierwszą z nich jest możliwość opłacania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przez pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych. Drugą zaś ulgą jest możliwość opłacania przez 24 miesiące tzw. preferencyjnych składek ZUS, gdzie poza składką zdrowotną, należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto.

Aby osoba mogła skorzystać ze wspomnianych wcześniej ulg, musi ona spełniać ustawowe warunki.

Pierwszy z nich polega na tym, że podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed datą rozpoczęcia  działalności gospodarczej. Co istotne, warunek ten dotyczy nie tylko formy prawnej jaką jest indywidualna działalności gospodarcza, ale również bycia wspólnikiem w spółce cywilnej.

Drugi zaś warunek odnosi się do świadczenia usług na rzecz swojego pracodawcy. Jeżeli osoba jest lub była zatrudniona na podstawie umowy o pracę  w danym roku podatkowym i jednocześnie w ramach swojej działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi na rzecz tego samego pracodawcy, to utraci ona prawo do stosowania ulg w zakresie ZUS.  Aby dowiedzieć się więcej na powyższy temat, warto odwiedzić stronę https://efekta.waw.pl/. W celu lepszego zobrazowania tego tematu, podamy praktyczny przykład.

Przyjmijmy założenia, że Jan Kowalski pracuje w firmie Alfa sp. z o.o. w 2018 roku na podstawie umowy o pracę i jest w niej informatykiem. Jan Kowalski zakładając działalność gospodarczą w czerwcu 2018 roku, nie będzie miał prawa do skorzystania z ulg z zakresie płacenia składek ZUS, jeżeli w ramach swojej działalności gospodarczej będzie świadczył w 2018 roku usługi na rzecz firmy Alfa sp. z o.o. a zakres świadczonych usług będzie pokrywał się z zakresem obowiązków pracowniczych. Co to oznacza w praktyce? Jan kowalski, jeżeli w ramach firmy będzie świadczył usługi związane z IT na rzeczy firmy Alfa sp. z o.o., to utraci prawo do ulg. Ale jeżeli Jan Kowalski będzie chciał na rzecz firmy wykonywać np. usługi marketingowe, nic nie stoi na przeszkodzie aby z takich ulg skorzystać.

Na 2019 rok planowane są dość daleko idące zmiany w zakresie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, dlatego warto być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami aby uniknąć niedopłaty lub nadpłaty składek ZUS.