Radni z Ustki przyjęli budżet miasta na 2019 rok

0
544
Radni z Ustki przyjęli budżet miasta na 2019 rok - ustka24.info
Radni z Ustki przyjęli budżet miasta na 2019 rok - ustka24.info

Jednogłośnie radni z Ustki przyjęli budżet miasta na 2019 rok. To główny temat grudniowej sesji rady miasta Ustka.

Przyszłoroczny budżet miasta zamknie się dochodami w kwocie 95, 9 mln zł i wydatkami w kwocie 106 mln zł. Deficyt budżetowy w kwocie 10, 1 mln zł pokryty zostanie przychodami z obligacji komunalnych.

Na początku sesji gratulacje burmistrzowi oraz radnym złożył Paweł Lisowski, starosta słupski. Zadeklarował chęć szerokiej współpracy, nie tylko w obszarze dróg powiatowych, ale także w kwestii zaspokajania potrzeb mieszkańców naszego miasta. Zapowiedział planowane na styczeń spotkania samorządowców, podczas którego omówione zostaną szczegóły działań w roku 2019.

Następnie obrady toczyły się według przyjętego porządku. Po przedstawieniu sprawozdania Burmistrza radni dopytywali m.in. o sprawy inwestycyjne, plany związane z zamianą gruntów z Nadleśnictwem Ustka oraz kwestię zagospodarowania Placu Wolności. Na dzisiejszym posiedzeniu powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której członkami zostali: Adriana Cerkowska-Markiewicz, Daniel Król, Lena Iwan-Kucia, Zbigniew Margol, Elżbieta Nadolna i Urszula Pietrasiewicz.

Radni, na zakończenie, przyjęli wniosek Daniela Króla w sprawie „Przygotowania analizy ewentualnego wprowadzenia przez Radę Miasta bonifikaty przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania.”

Następnie Przewodniczący Jacek Maniszewski, w imieniu całej Rady, przekazał życzenia świąteczne dla mieszkańców i turystów odwiedzających Ustkę w tym szczególnym czasie.

Kolejna sesja odbędzie się 31 stycznia 2019 roku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o