Ruszają przetargi na modernizację trasy kolejowej Szczecinek-Ustka

0
273

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na rewitalizację linii Szczecinek Ustka. Postępowanie obejmuje projekt wartości ok. 200 mln zł

Przedsięwzięcie usprawni system komunikacji kolejowej nie tylko w regionie.

Inwestycja poprawi jakość usług kolejowych na Pomorzu oraz integrację transportu kolejowego między województwem pomorskim i zachodniopomorskim. Krócej o około 12 min pojadą podróżni między Szczecinkiem a Ustką. To będzie efekt likwidacji ograniczeń prędkości i przyspieszenia pociągów pasażerskich do 100 km/h, a towarowych do 80 km/h. Rewitalizacja linii obejmie wymianę wyeksploatowanych torów, przebudowę 47 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in.: 8 wiaduktów, 4 mostów, 32 przepustów. Zbudowane będzie nowe wygodne przejście pod torami w miejscowości Kępice i wyremontowane przejście w Miastku.

Wygodniej na stacjach i przystankach

W 20 lokalizacjach, m.in. na stacjach Miastko i Ustka oraz przystankach kolejowych Słosinko, Biesowice, Gałęzinowo czy Mokrzyca podróżni zyskają wygodne perony, nowe oświetlenie, wiaty i ławki, zapewniające lepszą obsługę. Efektem prac będzie też lepsza dostępność do kolei dla osób o organicznej sprawności ruchowej, dzięki podwyższeniu peronów oraz montażowi pochylni ułatwiających wejście na perony.

Powstaną także dwa nowe przystanki: Słupsk Strefa i Ustka Osiedle, które ułatwią korzystanie z kolei mieszkańcom nowych osiedli. Wydłużenie linii do przystanku Ustka Osiedle pozwoli m.in. turystom na dojazd jeszcze bliżej plaż. Obiekty będą oświetlone i wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne, a perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym ułatwią ścieżki dotykowe.

Na trasie między Szczecinkiem a Ustką przebudowane zostaną 53 przejazdy kolejowo – drogowe. Zaplanowano także nowe mijanki – wyposażone w stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które usprawnią  prowadzenie i przejazd pociągów. Te działania wpłyną na wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym.

Prace budowlane zaplanowano na lata 2017 – 2020. Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym szacunkowy koszt inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa – Słupsk – Ustka” to 203 mln zł. Projekt ubiega się o finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dodatkowo w ramach przetargu realizowany jest projekt finansowany ze środków budżetowych, związany z zaprojektowaniem i wykonaniem zabudowy urządzeń srk na linii 405 na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach szerszego zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Kiedy rozpoczną się prace?

W związku z przetargiem PKP PLK opublikowało wstępny harmonogram prac. Zamknięcia torowe będą miały miejsce w następujących terminach:

  • odcinek Słupsk – Ustka w terminach: od 03.09.2017 r. do 09.06.2018 r., od 02.09.2018 r. do 08.06.2019 r.
  • odcinek Korzybie – Słupsk w terminie: od 03.09.2017 r. do 08.12.2018 r.
  • odcinek Miastko – Korzybie w terminie: od 10.03.2019 r. do 29.08.2020 r.
  • odcinek Słosinko – Miastko w terminie: od 15.03.2020 r. do 29.08.2020 r.

Zostaw swój komentarz na Facebooku