Słowińska Grupa Rybacka ogłasza kolejne konkursy

0
405

Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła kolejny nabór wniosków. Do 17 grudnia wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.

Do kogo skierowane są konkursy?

Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i dotyczy tworzenia gier, zabaw i innych innowacyjnych produktów edukacyjnych związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym, akwakulturą i sektorem okołorybackim oraz edukacją morską i żeglarską. 

Jaką kwotę można pozyskać? 

Całkowita pula środków na stworzenie materiałów edukacyjnych to 100 tyś. zł., maksymalna kwota dofinansowania dla jednej operacji wynosi 25 tyś zł. przy wsparciu 85%.

Rozstrzygnięcie konkursów

Po zamknięciu naborów wniosków, które przypada na koniec stycznia 2019r., Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej w przeciągu 52 dni rozpatrzy złożone projekty i wybierze te, które w największym stopniu wpiszą się w kryteria trwających konkursów. Następnie wnioski złożone zostaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Po weryfikacji przez Urząd autorzy zwycięskich projektów otrzymają zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka – WSPIERAMY ROZWÓJ!
  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Więcej informacji można uzyskać: pod numerem tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl