Słowińska Grupa Rybacka rozdała już 3 mln zł. W kolejce jest kolejne 17 mln zł

0
58
SGR
SGR

Słowińska Grupa Rybacka ruszyła z konkursami dotacyjnymi ze środków z Unii Europejskiej  w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

[ads1]

Pierwsze 3 mln zł już rozdane!

Po zakończonym z sukcesem okresie dotacyjnym 2007-2013 i dość długiej przerwie w dostępie do kolejnych środków z Unii Europejskiej, Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła pierwsze nabory wniosków w ramach perspektywy 2014-2020. W ostatnim tygodniu kwietnia br. zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły do Słowińskiej Grupy Rybackiej w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Były one skierowane do podmiotów publicznych na działania związane z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności oraz do podmiotów gospodarczych chcących rozwinąć dotychczasową działalność. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże – wpłynęły 44 projekty
(7 z sektora publicznego i 37 z sektora gospodarczego). W ramach tych naborów dofinansowano łącznie 10 projektów na kwotę 3 122 005,44 zł, z czego 2 projekty dla podmiotów publicznych na kwotę – 744 355,00 zł i 8 projektów dla przedsiębiorców – 2 377 650,44 zł.

Kolejne konkursy i następne miliony złotych do zdobycia!

Już za dwa dni Słowińska Grupa Rybacka rozpocznie nabór wniosków w ramach kolejnych
3 konkursów, w których pula środków wynosi 4 320 000,00 zł. Od 18 maja 2017 roku będzie można składać wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności oraz w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (1 320 000,00 zł), a także na dywersyfikację źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (3 000 000,00 zł). W konkursie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące obszar SGR. Mogą one pozyskać 60 tyś. zł i dofinansowanie na poziomie 100% wartości projektów. W ramach dywersyfikacji źródeł dochodów osób związanych
z sektorem rybactwa przeznaczonej dla armatorów, hodowców, przetwórców, osób zajmujących się obrotem ryb i ich pracowników założono dotację o wysokości do 300 tyś. zł przy 50% wsparcia.

Łącznie do 2022 roku w ramach konkursów SGR rozdysponowanych zostanie 17 mln zł. Harmonogram naborów dostępny jest na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do dnia 8 czerwca 2017r. w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej
w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8. Dla wszystkich zainteresowanych uruchomione są różnorodne formy pomocy, m.in.: szkolenia ze sporządzania wniosków o dofinansowanie i biznesplanów, konsultacje specjalistyczne z zakresu analizy finansowej w biznesplanie (dla osób zatrudnionych
w sektorze rybactwa), konsultacje w biurze SGR, doradztwo indywidualne, pełen serwis informacyjny oraz najświeższe informacje na stronie www.sgr.org.pl.

Warto  wiedzieć, że …..

 • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji.
 • Zawsze do dyspozycji potencjalnych beneficjentów pozostaje biuro SGR z siedzibą
  w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8, czynne codziennie od godz. 07:30-15:30, tel. 516 559 181 lub 59 307 07 57, e-mail: biuro@sgr.org.pl.
 • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Krótka statystyka poprzednich konkursów z lat 2007-2013

Według danych z grudnia 2014 roku, Słowińska Grupa Rybacka w okresie programowania 2007-2013 wybrała do dofinansowania 206 projektów na kwotę 39 373 766,30 zł, z czego zakontraktowano 126 operacji na kwotę 35 241 470,98 zł. Realizacja dofinansowanych projektów przyczyniła się do zróżnicowania oferty usług na obszarze (turystycznych, kulturalnych, innych usług dla mieszkańców), podniosła też poziom przedsiębiorczości (zakładano nowe firmy).

Spośród wielu ciekawych projektów zrealizowanych dzięki wsparciu SGR można wymienić m.in:

 • Fokarium Dolina Charlotty w Strzelinku
 • Hala mroźnia do przechowywania ryb w Gardnie Wielkiej
 • Interaktywny bunkier historii Ustki w Ustce
 • Kawiarnia z fabryką cukierków w Ustce
 • Rewitalizacja Parku Rekreacyjnego w Ustce
 • Muzeum Rybactwa Regionalnego w Jezierzanach
 • Rozwój Szlaków Turystycznych w Gminie Smołdzino
 • Trakt pieszo-rowerowy w Gminie Ustka
 • Warsztat szkutniczy w Duninowie
 • Muzeum Śledzia w Starkowie