SGR
SGR
SGR
SGR

Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła nabory wniosków. Od 17 stycznia do 28 lutego 2017r. wszyscy przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją firmę oraz podmioty publiczne z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej mogą składać wnioski w Biurze SGR.

[ads1]

Do kogo skierowane są konkursy?

W konkursie na rozwój działalności gospodarczej mogą wziąć udział osoby fizyczne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe. Dotacje będzie można tu otrzymać na wszelkie usługi dla mieszkańców i turystów. Jeden z najważniejszych warunków otrzymania wsparcia to stworzenie nowych miejsc pracy. Drugi nabór przeznaczony jest dla podmiotów z sektora publicznego. Samorządy oraz podległe im jednostki mogą pozyskać dofinansowanie na budowę, przebudowę lub wyposażenie infrastruktury przeznaczonej dla lokalnej społeczności.

Jaką kwotę mogą pozyskać przedsiębiorcy? 

Całkowita pula środków na konkurs dla sektora gospodarczego wynosi 2,5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 300 tyś. zł, a wkład własny w inwestycję nie może być mniejszy niż 30% wartości projektu. Należy jednak pamiętać, że limit pomocy na jednego wnioskodawcę wynosi 300 tyś. zł. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że osoba/firma, która pozyska dotację w wysokości 300 tyś. zł na rozwój swojej działalności, w przyszłości nie będzie mogła starać się o dofinansowanie w ramach innych konkursów SGR z programu, z którego otrzymała już dofinansowanie – mówi Ewelina Laskowska, Starszy Doradca ds. Projektów w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Możliwości dla sektora publicznego

Pula środków na trwający już nabór dla sektora publicznego wynosi 900 tyś. zł. Samorządy i ich jednostki z obszaru SGR będą mogły pozyskać fundusze na zagospodarowanie przestrzeni publicznej tj. tematyczne place zabaw, świetlice środowiskowe, parki, place. Dofinansowanie obejmuje także dostosowanie istniejących już obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozstrzygnięcie konkursów

Po zamknięciu naboru wniosków, który przypada na koniec lutego 2017r., Rada Słowińskiej Grupy Rybackiej w przeciągu 45 dni rozpatrzy złożone projekty. Spośród wszystkich wniosków o przyznanie pomocy Rada wybiera, te które wpisują się w kryteria trwającego konkursu. Następnie lista wniosków, które uzyskały najwyższą punktację i mieszczą się w limicie środków przesyłana jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Po weryfikacji przez Urząd autorzy zwycięskich projektów otrzymają zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie. Informacji takich należy spodziewać się na przełomie sierpnia/września br.

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.

Więcej informacji można uzyskać: pod numerem tel. 516 559 181, e-mail: biuro@sgr.org.pl