Sprawdź jakość powietrza w Ustce monitor wyświetla dane z czujników

0
97

Mieszkańcy mogą już sprawdzić jakość powietrza w Ustce na podstawie danych z czujników rozmieszczonych na terenie miasta.

Na budynku Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Krótkiej (od strony supermarketu) Urząd Miasta w Ustce zainstalował ledowy monitor zewnętrzny.
Prezentuje on informacje z czterech czujników do pomiaru jakości powietrza mierzących stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Czujniki zainstalowano na obiektach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Darłowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Bursztynowej, na budynku Straży Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego oraz przy ul. Rybackiej (teren przy OSiR).
Ponadto na monitorze prezentowane są dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej takie jak: temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość wiatru. Aktualizacja prezentowanych danych następuje co 10 minut.
Jednocześnie pomiary jakości powietrza w Ustce można obserwować na stronie miasta – zakładka Miasto/Jakość powietrza.