Umowa na budowę transportowego węzła integracyjnego w Ustce podpisana

0
121
Umowa na budowę transportowego węzła integracyjnego w Ustce podpisana - ustka24.info

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Burmistrz Ustki Jacek Graczyk podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce”.

Uroczystość odbyła się na usteckim dworcu kolejowym. Obecni byli również: Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, Wicemarszałek Województwa Wiesław Byczkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki. Dzięki zawartej umowie w ciągu dwóch lat w Ustce powstanie nowoczesny, efektywnie funkcjonujący węzeł transportowy zintegrowany z komunikacją kolejową, autobusową, rowerową i pieszą.

W pierwszym etapie prac wyremontujemy i odrestaurujemy budynek dworca, który stanie się niewątpliwie kolejną perełką architektoniczną w Ustce. Zagospodarowany zostanie również teren wokół, wraz z przebudową ulicy Portowej, z przebiciem do Bulwaru Portowego. Zbudujemy nowy dworzec autobusowy, parkingi dla samochodów oraz rowerów wraz z wiatami.

– Bardzo dziękuję Burmistrzowi Jackowi Graczykowi za determinację jaką wykazał się w dążeniu do zrealizowania tego przedsięwzięcia oraz Prezydentom Słupska: Robertowi Biedroniowi i Markowi Biernackiemu, za przychylność dla działań Burmistrza – mówił podczas uroczystości Mieczysław Struk.

[ads1]

Burmistrz Jacek Graczyk podziękował władzom województwa i władzom Słupska oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy przez niemal trzy lata pracowali nad tym projektem. Budowa usteckiego węzła jest jednym z elementów poprawy jakości transportu zbiorowego na obszarze Dwumiasta Ustka – Słupsk. Oprócz infrastruktury w Ustce powstanie także węzeł integracyjny w Słupsku oraz wyremontowana zostanie linia kolejowa nr 405 Miasto-Ustka. 

Przypomnijmy, że otrzymane dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Cel projektu: rozwinięty i efektywnie funkcjonujący, zintegrowany z komunikacją kolejową, autobusową, rowerową i pieszą, publiczny transport zbiorowy w skali regionalnej i lokalnej.

Całkowite koszty projektu:  23 216 038,15 zł

Kwota dofinansowania:  15 903 007,91 zł (stanowi to 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji)

Zakres projektu obejmuje:

1) Budowę pętli autobusowej z zadaszonymi peronami oraz stanowiskami dla autobusów z ciągami komunikacyjnymi w obrębie dworca autobusowego i kolejowego, w tym budowy drogi doprowadzającej do węzła (dojazd do ul. Portowej i drogi na pętli), miejsc parkingowych dla autobusów (5 szt.), ciągów pieszych i rowerowych, parkingów dla samochodów osobowych park&ride – 23 szt., budowę parkingu rowerowego bike&ride z wiatami (40 rowerów), systemu informacji pasażerskiej, postoju taxi.

2) Budowę budynku dworca autobusowego z poczekalniami i kasami biletowymi

3) Remont i przebudowę budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dworca.

4) Budowę ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: północnego odcinka ul. Portowej – od dworca autobusowego do skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej, przebudowę dojazdu do Bulwaru Portowego, budowę parkingów dla samochodów osobowych park&ride -218 szt., budowę ścieżek rowerowych i parkingu bike&ride – 30 miejsc, małej architektury, budowę systemu kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi.

5) Realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej korzystanie z transportu zbiorowego.

Po zakończeniu uroczystości goście udali się na stanicę kajakową, którą otwieramy w najbliższą niedzielę, tj. 15 lipca, o godz. 15.00. Stanica powstała także w ramach unijnego projektu o zasięgu wojewódzkim „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o