Ustecka porodówka zostanie przeniesiona do Słupska w 2018 roku

0
145

Ustecka porodówka, czyli oddział Ginekologiczno-Położniczy, który obecnie działa w Ustce zostanie przeniesiony do Słupska w pierwszym półroczu 2018 roku.

W odnowionym usteckim szpitalu będzie funkcjonować Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Odział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.Informacja o planach przeniesienia porodówki z Ustki do Słupska pojawiła się podczas ostatniego konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego, który odbył się urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

Jak powiedział Andrzej Sapiński Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeniesienie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego z Ustki do Słupska nastąpi w I kwartale 2018 roku.

– Znacznie zwiększy to bezpieczeństwo rodzących kobiet oraz nowonarodzonych dzieci. – mówił podczas konwentu Sapiński – Koszt tej inwestycji to 15 mln zł. Szpital na ten cel zaciągnął kredyt w wysokości 11,6 mln zł. Pozostała kwota 3,4 mln zł to środki własne szpitala.

Dodatkowo w przyszłym roku budynek szpitalny w Ustce przejdzie termomodernizację. Jej koszt to ponad 4 mln zł. W ramach inwestycji nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz modernizacja instalacji wentylacyjnej. Co ważne ze względu na położenie budynku szpitalnego w Ustce będzie on zupełnie inaczej wyglądał – tzn. bardziej estetycznie.

Dla Ustki planuje się zorganizowanie opieki nad pacjentami długoterminowymi. Od 1 lipca działa tam Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Docelowo, po przeprowadzce Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, planuje się jego powiększenie. Do Ustki przeniesiony ma zostać również Odział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i tam planowany jest jego dalszy rozwój.