Ustecki samorząd pomaga przedsiębiorcom i mieszkańcom

0
565

Ustecki samorząd w związku z panującym na terenie kraju stanem epidemii koronawirusa zaproponował rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców i mieszkańców.

Pomoc dla przedsiębiorców

W przypadku gdy stan epidemii zakończy się do dnia 30 kwietnia 2020 r. samorząd proponuje:
– odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości maksymalnie do 30 listopada br.
– odroczenie zapłaty podatku od środków transportowych maksymalnie do 30 listopada br.
– odroczenie zapłaty za zajęcie pasa drogowego maksymalnie do 30 listopada br.
– odroczenie zapłaty za najem i/lub dzierżawę mienia komunalnego maksymalnie do 30 listopada br.

Odroczenie (lub rozłożenie na raty) możliwe będzie na wniosek zainteresowanego podmiotu i dotyczyć będzie okresu, w którym przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności.

W przypadku gdy stan epidemii będzie trwał po 30 kwietnia 2020 r.:
– umorzenie zapłaty podatku od nieruchomości
– umorzenie zapłaty za najem i/lub dzierżawę mienia komunalnego
– umorzenie zapłaty podatku od środków transportowych
– umorzenie zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

Umorzenie możliwe będzie na wniosek zainteresowanego podmiotu, na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w danym okresie.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzoną działalność, mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By nie ponosić kosztów za wywóz odpadów za dany miesiąc należy złożyć nową deklarację do 10 dnia tego miesiąca.

Kontakt:
– w/s podatków: tel. 59 8154 364, 8154 360, e-mail: jmaziec@um.ustka.pl, kostrowska@um.ustka.pl
– w/s odpadów: tel. 59 8154 356, 8154 386, e-mail: odpady@um.ustka.pl
– w/s zajęcia pasa drogowego: tel.: 539 333 110, 539 333 115, e-mail: biuro@zim.ustka.pl
– w/s najmu/dzierżawy mienia komunalnego: tel. 59 8154 331, e-mail: kstodola@um.ustka.pl

Pomoc dla mieszkańców

  • W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVI-19 zawiesiliśmy działalność m.in. placówek opiekuńczych, tj. przedszkola i żłobki, a tym samym dzieci nie mogły uczęszczać do tych placówek. Uważam, że rodzice nie mogą ponosić opłat za ten okres – mówi w specjalnym komunikacie Jacek Graczyk, burmistrz Ustki – Dlatego też przedstawiam informację dla rodziców i opiekunów.

Żłobek Miejski – przygotowaliśmy projekty uchwał zmieniające zasady działalności placówki i ponoszenia opłat. Nowe zapisy umożliwią całkowite zwolnienie rodziców/opiekunów z ponoszenia opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności placówki. Jeśli ktoś wniósł pełne opłaty za marzec, to nadpłata zostanie przeniesiona na następne miesiące. W przypadku dzieci kończących pobyt w żłobku – zwrócona.

Miejskie Przedszkola – opłata za dodatkowe, zadeklarowane godziny w okresie zawieszenia działalności placówek nie jest naliczana. Jeśli ktoś wniósł pełne opłaty za marzec, to nadpłata zostanie przeniesiona na następne miesiące lub zwrócona na koniec roku szkolnego.