W centrum Ustki powstało mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością

0
187

W piątek, 9 sierpnia, odbyło się w Ustce uroczyste otwarcie Mieszkania Wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami.

Przekazany z zasobów komunalnych lokal zaadaptowano na potrzeby mieszkańców w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Zadanie realizuje Centrum Integracji Społecznej.

W uroczystości otwarcia udział wzięły Agnieszka Kapała – Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Agnieszka Zabłocka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa. Miasto Ustka reprezentowali m.in. Burmistrz Jacek Graczyk, Przewodniczący Rady Miasta Jacek Maniszewski oraz Kierownik CIS Kamila Kieraś.

W lokalu, od sierpnia, mogą zamieszkać cztery osoby. Każdy z mieszkańców otrzyma indywidualne wsparcie, a efektem wspólnej pracy będzie usamodzielnienie się tych osób. Mieszkańcy będą ponosić częściową odpłatność za media. Po procesie usamodzielnienia osobom w złej sytuacji finansowej samorząd postara się zapewnić mieszkanie socjalne, aby proces nie został przerwany.

Warto podkreślić, że mieszkanie elementami morskimi ozdobili uczestnicy warsztatu prac twórczych w Centrum Integracji Społecznej.

Działalność Usteckiego Centrum Usług Społecznych

W ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych”, realizowanego od lipca 2018 r., pracownicy udzielają wsparcia osobom niesamodzielnym, opiekunom takich osób oraz rodzinom z dziećmi. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wśród proponowanego wsparcia są na przykład usługi opiekuńcze, opieka w zastępstwie opiekuna i pomoc „złotej rączki” w drobnych pracach gospodarskich.
Działa „Klub seniora” gdzie prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, wspólne wyjścia do kina czy konsultacje z lekarzem. Z dziećmi pracują podwórkowi pedagodzy, prowadząc zajęcia edukacyjne i animacyjne bezpośrednio w środowisku. Z rodzinami pracuje asystent, psycholog i doradca zawodowa. W drugim kwartale 2019 roku z usług skorzystały 64 osoby niesamodzielne, w tym 43 osoby z niepełnosprawnościami oraz 26 rodzin (86 osób).
Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce i  Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo.  Realizatorem zadania jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
Wartość projektu: 3 592 363,02zł
Dofinansowanie:  3 412 744,87zł
Wkład własny:        179 618,15zł
CEL:
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
OKRES REALIZACJI:
2018-07-01 – 2020-12-31

Zostaw swój komentarz na Facebooku