W parku przy ulicy Marynarki Polskiej w Ustce powstaną tężnie

0
52

W wyniku wniosku złożonego do Słowińskiej Grupy Rybackiej Urząd Miasta w Ustce pozyskał dofinansowanie na fragment zagospodarowania parku przy ul. Marynarki Polskiej wraz z budową tężni. Koszt zadania to 655 922,10 zł, otrzymane wsparcie to kwota 171 509 zł. Prace zostaną wykonane do czerwca 2019 roku.  

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakłada zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej w części parku przy ul. Marynarki Polskiej. Zostanie stworzone miejsce integracji mieszkańców zapewniające im oraz turystom możliwość spędzania wolnego czasu i korzystania z walorów uzdrowiskowych. Zakres działań przewiduje: roboty budowlano-montażowe dotyczące budowy tężni solankowych z zadaszeniem, ciągi piesze, oświetlenie i monitoring, montaż małej architektury, tablicy multimedialnej oraz organizację wydarzeń wykorzystujących nowopowstałą infrastrukturę – targi uzdrowiskowe, rehabilitacyjne i czasu wolnego przybliżające społeczeństwu możliwości radzenia sobie z problemami zdrowotnymi i chorobami układu oddechowego, narządu ruchu, a także problematykę osób starszych i niepełnosprawnych .

Projekt przyczyni się do:
– stworzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności, w tym umożliwienie organizacji wydarzeń o charakterze integracyjnym,  promocyjnym i edukacyjnym,
– uatrakcyjnienia miejsca pobytu dla turystów, którzy będą mogli skorzystać z tężni oraz zaplanowanych wydarzeń integracyjno-promocyjnych
– poszerzenia potencjału turystycznego gminy w zakresie oferty dla lokalnych i zewnętrznych podmiotów gospodarczych: hotelarzy, obiektów zabiegowych i rehabilitacyjnych, przedstawicieli branży kosmetycznej i SPA oraz podmiotów zajmujących się medycyną naturalną.
-poszerzenie ogólnodostępnej oferty uzdrowiskowej miasta. W tężni powstaje bowiem leczniczy aerozol, idealny do kuracji uzdrowiskowej. Kuracja może być wykorzystywana u osób chorych na astmę, u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, ale również osoby, które cierpią na alergię, albo inne schorzenia oddechowe,
– pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy –  solanka na bazie której będą funkcjonowały tężnie będzie pobierana i dostarczana z odwiertu znajdującego się w Ustce przy ul. Wczasowej (Ustka IGH-1)-podpisano porozumienie w tej sprawie z właścicielem odwiertu- Uzdrowiskiem Ustka  Sp.zo.o.                    

Informacje o projekcie:

Nazwa: ”Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Marynarki Polskiej poprzez budowę tężni solankowych w Ustce”  ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Koszt operacji: 655 922,10zł

Kwota dofinansowania: 171 509zł.

Czas realizacji: czerwiec 2019r.  

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o