Sesja Rady Miasta w Ustce

0
173
Sesja Rady Miasta w Ustce - ustka24.info
Sesja Rady Miasta w Ustce – ustka24.info

W najbliższy czwartek (26 marca br.) o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Miasta Ustka rozpocznie się sesja Rady Miasta.

[ads1]

Poniżej zamieszczamy porządek obrad. Przypominamy również, że sesji będzie można słuchać on-line za pośrednictwem strony internetowej www.ustka.pl.
Przed rozpoczęciem obrad odbędzie się wręczenie nagród Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie kultury i sportu.
Proponowany jest następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o funkcjonowaniu ustawy śmieciowej w mieście Ustka w II półroczu 2014r.
6. Informacja Burmistrza na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Informacja w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.
8. Informacja o realizacji inwestycji UTBS.
9. Informacja o stanie mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz realizacji planów remontów.
10. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Portu Morskiego w Ustce.
11. Informacja na temat realizacji inwestycji w porcie zachodnim.
12. Informacja na temat realizacji inwestycji na plaży wschodniej.
13. Podjęcie uchwał:
13.1. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
13.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015 – 2033.
13.3 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/444/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 października 2014r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
13.4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia 1 czerwca 2015r. do dnia 30 września 2015r.
13.5. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Ustce.
13.6. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.
13.7. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2015 roku”.
13.8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIX/253/2012 Rady Miasta Ustka z dnia
29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.
13.9. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
13.10. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. miasta Ustka pn. „KOŚCIELNIAKA I OKOLICE” dla terenu usytuowanego po obu stronach ulicy Kościelniaka tj. ograniczonego granicami planów miejscowych „Westerplatte” i „Westerplatte 2” oraz ulicami: Darłowską, Wilczą i Kościelniaka wraz z jednoczesną zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Os. Zubrzyckiego i okolice” i „Ustka Rozwojowa”.
13.11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Grunwaldzka A”.
13.12. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo- usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. Na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska” zmienionej uchwałą Nr V/31/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 26 lutego 2015r.
13.13. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Ustka ze Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”.
13.14. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Ustka ze „Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk”.
13.15. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Ustka ze Stowarzyszenia „Polska Unii Mobilności Aktywnej”.
13.16. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania na terenie Miasta Ustka Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
13.17. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Miasta Ustka dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.
13.18. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o