Umowa pożyczki a umowa użyczenia – czym różnią się od siebie?

0
273
Umowa pożyczki a umowa użyczenia - czym różnią się od siebie? - ustka24.info

Mimo rosnącej świadomości wśród konsumentów rynku finansowego, wiele osób wciąż nie rozróżnia pożyczki od użyczenia. Pożyczka dotyczy zwykle pieniędzy i jest kosztowna. Użyczenie to przekazanie osobie trzeciej przedmiotu na określony czas za darmo. Użyczyć możemy lokal bądź samochód. Czy użyczając komuś daną rzecz, musimy zapłacić podatek tak jak w przypadku pożyczki prywatnej?

Pożyczka a użyczenie – definicje

Słownik rynku finansowego bogaty jest w liczne pojęcia, których znaczenie nie zawsze jest oczywiste. Jednym z nich jest “użyczenie”. Co ono oznacza? Użyczenie to przekazanie komuś należącej do nas rzeczy na pewien czas. Warunki użyczenia opisane zostały w art. 710 Kodeksu Cywilnego, który brzmi następująco: “Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Użyczenie, które dotyczy samochodu bądź lokalu, często mylone jest z pożyczeniem. Pożyczenie słusznie kojarzy się nam z popularnymi szybkimi pożyczkami, udzielanymi przez takie instytucje pozabankowe jak np. Ratka. Dzięki nim zyskujemy szansę otrzymania dodatkowych pieniędzy z długim terminem spłaty. Jeśli pożyczamy, zobowiązujemy się po wyznaczonym czasie oddać przedmiot transakcji i ponieść ewentualne koszty z nią związane.

Umowa użyczenia – strony umowy, przedmiot, koszt i okres trwania

Chociaż użyczenie jest darmowe, warto sporządzić umowę, która potwierdzi dokonanie transakcji. W dokumencie możemy zawrzeć informacje dotyczące tego, w jakim stanie przekazaliśmy osobie trzeciej dany przedmiot. Pomoże nam to dochodzić ewentualnej naprawy wyrządzonych szkód. Pamiętajmy, że umowa użyczenia może zostać zawarta ustnie.

Co powinno się znaleźć w umowie użyczenia? Należy zawrzeć przede wszystkim informacje o:

 • stronach umowy, czyli osobach przekazujących sobie daną rzecz;
 • okresie użyczenia, czyli czasie, na jaki dana rzecz została przekazana drugiej osobie (użyczenie może być na czas określony lub nieokreślony);
 • przedmiocie użyczenia, czyli przekazanej drugiej osobie rzeczy oraz jej stanie (może to być nieruchomość lub ruchomość).

Ważne: nie musimy być właścicielami rzeczy, którą użyczamy. W takim przypadku wystarczy, że uzyskamy od właściciela lokalu czy pojazdu zgodę na podpisanie umowy z najemcą. Najczęściej prawo do przeprowadzenia transakcji potwierdza się posiadaniem notarialnego aktu własności.

Umowa pożyczki – strony umowy, przedmiot, koszt i okres trwania

Często decydujemy się na pożyczenie pieniędzy komuś bądź od kogoś. W przypadku pożyczki warto zawrzeć umowę, zwłaszcza gdy wysokość transakcji przekracza 500 zł. Umowa pożyczki powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • strony umowy;
 • przedmiot umowy (mogą to być przedmioty lub pieniądze);
 • czas, w jakim należy zwrócić pożyczkę;
 • koszt pożyczki;
 • podpisy kontrahentów.;

Pożyczka może wiązać się z dodatkowymi kosztami. W ich określeniu pomoże wskaźnik RRSO.

Umowa użyczenia a podatek

Decydując się na użyczenie danej rzeczy, warto sprawdzić, czy należy zapłacić podatek od tej czynności. Otóż umowa użyczenia nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Osoba, która bierze w posiadanie przedmiot osoby trzeciej, musi jedynie ponieść koszt utrzymania pożyczonej rzeczy (np. zakup paliwa do samochodu). Musimy wiedzieć, że koszt ten nie jest zwracany.

Zdarza się, że użyczamy coś osobie, z którą nie jesteśmy spokrewnieni. W takiej sytuacji ciąży na nas obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Umowę takiej transakcji należy wykazać w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Podatek PCC od pożyczki – kiedy należy go zapłacić?

Przyjmując pożyczkę, należy mieć świadomość, iż jest ona opodatkowana. Oznacza to, że będziemy musieli zgłosić jej otrzymanie do urzędu skarbowego i ponieść opłatę. Podatek od pożyczki prywatnej zapłacą ci, którzy pożyczą więcej niż 9 637 zł. Z podatku PCC od pożyczki zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny, czyli:

 • małżonkowie;
 • zstępni (dzieci małżonków);
 • wstępni (rodzice, dziadkowie i pradziadkowie małżonków);
 • rodzeństwo;
 • ojczym;
 • pasierb;
 • zięć;
 • synowa;
 • macocha;
 • teściowie.

Istotne jest, że podatek PCC nie obowiązuje nas w przypadku pożyczki pochodzącej z sektora pozabankowego. Warto więc dokładnie przemyśleć swoją decyzję szczególnie wtedy, gdy to my planujemy coś od kogoś pożyczyć.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o