W Ustce, na bazie gimnazjum, powstanie Szkoła Podstawowa nr 3 - ustka24.info
W Ustce, na bazie gimnazjum, powstanie Szkoła Podstawowa nr 3 - ustka24.info
W Ustce, na bazie gimnazjum, powstanie Szkoła Podstawowa nr 3 - ustka24.info
W Ustce, na bazie gimnazjum, powstanie Szkoła Podstawowa nr 3 – ustka24.info

Decyzją rady miasta w Ustce powstanie Szkoła Podstawowa nr 3. To efekt głosowania radnych na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 16 lutego.

[ads1]

Zdaniem Burmistrza Ustki Szkoła Podstawowa nr 3 nie powinna powstać. Z decyzją rady się nie zgadza i przekonuje, że będzie miała dla miasta negatywne skutki – również finansowe.

Na nadzwyczajnej sesji przegłosowano projekt uchwały przygotowany przez grupę 6 radnych. Zakłada on przekształcenie Gimnazjum Miejskiego w Ustce w Szkołę Podstawową nr 3. Szkoła rozpocznie swoją działalność już we wrześniu 2017 roku. Wtedy też odbędzie się nabór do klas pierwszych.

Zdaniem inicjatorów uchwały (radni: Maria Czaplińska, Krzysztof Korniluk, Przemysław Nycz, Paweł Basiński, Wojciech Wilczyński i Zbigniew Nowicki) utworzenie trzeciej szkoły podstawowej zapewni uczniom jednozmianowość nauczania i przełoży się na zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach – są to fundamentalne wytyczne reformy systemu oświaty.

„Szkoła podstawowa powstała z przekształcenia gimnazjum i ma możliwości architektoniczne, organizacyjne i kadrowe do przyjęci od 1 września 2017 r. uczniów klasy I – czytamy w uzasadnieniu uchwały – W miejscu tym wskazać należy, iż przewiduje się przyjmowanie do niej niektórych uczniów z dotychczasowej klasy III oraz z dotychczasowej klasy VI odpowiednio do klasy IV i VII, na wniosek rodziców. Taki sposób nabierania uczniów jest zgodny z oczekiwaniami rodziców. Powstała w ten sposób szkoła stanie się zaczątkiem 8-klasowej szkoły podstawowej, która pełną strukturę organizacyjną zbuduje do roku szkolnego 2024/2025. Historycznie, budynek obecnego gimnazjum od momentu swojego powstania (lata sześćdziesiąte) spełniał funkcje szkolne – najpierw jako 8-letnia szkoła podstawowa, potem zespół szkół z LO, a następnie Szkoła Podstawowa nr 2 i 3. Budynek ma więc zaplecze i odpowiednią infrastrukturę, aby bez przeszkód pełnić dalej swoje funkcje”

Wraz z uchwałą wprowadzono nowe obwody szkół. Pełną treść uchwały i załączników można zobaczyć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka.

Z decyzją rady nie zgadza się burmistrz Ustki Jacek Graczyk. Burmistrz Miasta Ustka negatywnie zaopiniował projekt uchwały przygotowany przez grupę Radnych. Wszyscy Radni otrzymali także analizę demograficzno-finansową, przygotowaną przez urzędników ratusza.

– Według Burmistrza Jacka Graczyka przyjęta przez Radnych uchwała przyniesie bardzo negatywne skutki w zakresie organizacji pracy szkół, w efekcie czego część nauczycieli straci pracę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przyjęta uchwała pociągnie za sobą skutki finansowe dla budżetu naszej wspólnoty – mówi Jacek Cegła, rzecznik prasowy urzędu.

Zdaniem burmistrza Ustki uchwała przyjęta przez radnych nie rozwiązuje problemu związanego z wdrażaniem reformy oświatowej, to jest sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1 polegającym na wydłużeniu czasu pracy uczniów dla 3 oddziałów w II roku reformy , jak również konieczności zagęszczenia klas.

„Uchwała nie stwarza również możliwości zapewnienia większej ilości miejsc pracy z likwidowanego gimnazjum. Wprowadza dodatkowe utrudnienia polegające na rozwiązaniu problemu zapewnienia miejsc pracy również dla zwalnianych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 z racji ograniczonego obwodami mniejszego naboru – czytamy w piśmie, które burmistrz Graczyk skierował do przewodniczącego rady Grzegorza Koskiego – Projekt uchwały w powiązaniu z przeprowadzonymi analizami demograficznymi jest rozwiązaniem nieekonomicznym, generującym dodatkowe, nieuzasadnione wydatki w skali budżetu miasta, w obliczu wielu potrzeb społecznych i czekających nas do realizacji zadań inwestycyjnych”

Z analizy urzędników wynika, że w latach 2017-2024 utrzymanie szkoły nr 3 będzie kosztowało miasto dodatkowe 8,5 mln zł. W tym roku Urząd Miasta Ustka wyda na oświatę 19 mln zł z czego subwencja oświatowa to około 10 mln zł,. Reszta, to wkład własny miasta.